dead man talking

Kabursko gledište daje realnu perspektivu. Prilezi malo u kabur, odatle je sve drugačije, tu tek skontaš šta truda vrijedi...

22.12.2007.

SAMILOST SEBI


svaki put kad
fatihu proučim
ili selam predam
otvorenim dlanovima
prelazim preko lica svog
kao preko tuđih pogleda

kao da to činim nekom
tek umrlom

nekom kome
kapke sklapam
zauvijek