beats by dre cheap

Prave godine hz.Aiše r.a, u vrijeme kad se udala za Poslanika a.s.

Čini se da nikada neću prestati objašnjavati ljudima da Aiša r.a. nije imala 9 godina kada se udala za Muhammeda a.s.. Jedan moj prijatelj, historičar, arap koji živi u Turskoj i radi doktorat, napisao je tekst u kojem pokušava ispraviti nepravedne riječi koje se šire. Nije jedini. Internet je pun tekstova sličnog sadržaja, istih dokaza, ali niko ne želi čuti...U knjizi “El-Bidaja ve-l-Nihaja” (“Početak i kraj”) autora Ibn Kesira, u četvrtom dijelu, na str. 315., spomenuto je, da je hz.Esma, kći Ebu-Bekra r.a, bila starija od svoje sestre hz. Aiše r.a 10.god.
U istoj knjizi se navodi da je hz. Esma, kći Ebu-Bekra r.a, preselila u 100-toj godini života, tj. preselila je 73.godine po Hidžri.
U knjizi ”El-Ealam” od Zriklija, kao i u mnogo drugih knjiga iz historije islama, nalazimo sličnu predaju.
Također, znamo da je Poslanik a.s stupio u brak sa hz.Aišom r.a druge godine po Hidžri.
Na osnovu prethodno navedenih predaja zaključujemo sljedeće:
a- Ako je hz. Esma r.a umrla 73. hidžretske godine u 100-toj godini života, razumijemo da je imala 27 godina pred Hidžru ( 100 god- 73 hidžretske godine = 27 godina starosti hz. Esme pred Hidžru)
b- Ako znamo da je hz. Esma r.a bila starija 10 godina od hz. Aiše r.a, zaključujemo da je hz. Aiša r.a pred Hidžru i dvije godine prije braka sa Poslanikom a.s imala 17 godina.
Na osnovu ovih priloženih dokaza, da se zaključiti da je hz. Aiša r.a prilikom stupanja u brak sa Poslanikom a.s imala 19, a ne 9 godina.
Sve ovo nas navodi na zaključak da je prenosilac rivajeta, iz nehata ili zaborava, izgubio iz vida 10 godina razlike u godinama hz. Aiše r.a.
Kao jedan od dokaza o stvarnim godinama hz. Aiše r.a kada je stupila u brak sa Poslanikom a.s, nalazimo i u knjizi “El-Marif” od Ibn Kutejbe, gdje se navodi da je hz. Aiša r.a preselila kada je imala 77 godina, tj. u 58. godini po Hidžri.
To znači matematički 77-58=19.
Vidimo da je hz. Aiša pred Hidžru imala 19.god. I ako se Poslanik a.s oženio hz. Aišom r.a tada, zajednički život su počeli druge godine po Hidžri, tj. kada je hz. Aiša r.a. imala 21 godinu.
Jedan od dokaza o starosti hz. Aiše r.a, u trenutku stupanja u brak sa Poslanikom a.s, nalazimo u knjizi od Imama Taberija pod nazivom “Tahir El –Umam”. U toj knjizi se tvrdi da su sva djeca hz. Ebu Bekra r.a rođena prije Objave.
Na osnovu dokaza, znamo da je hz. Aiša r.a pred Hidžru imala 19 god, a Poslanik a.s, nakon primanja prve objave, provodi u Meki 13 godina, što znači da je hz. Aiša r.a na početku Poslanstva imala 6 god (19-13=6).
Dokazi za ovo se nalaze u velikom broju hadisa u kojima hz. Aiša r.a prenosi mnoge događaje u kojima je ona bila svjedok prvog perioda Poslanstva, konkretnije 4. i 5. godine po Poslanstvu.
Većina tih hadisa govori o vrijeđanju i maltretiranju muslimana od strane nevjernika, o životu hz. Ebu Bekra r.a, o posjetama Poslanika a.s porodici Ebu-Bekra r.a, o postupcima Pejgambera a.s prema muslimanima i njegovom odnosu prema nevjernicima.
Većina ovih hadisa se nalazi u Buharijinom Sahihu, kao npr. u prvom tomu, na str.181, hadis br.464. Zatim, u drugom tomu iste zbirke, hadis na str. 804. Također, i u Musnedu Imama Ahmeda, u šestom tomu, na str.198. itd…
Čitajući ove hadise iz gore navedenih izvora, možemo zaključiti:
Da bi nam mogla prenijeti ovako važne događaje, hz. Aiša je morala imati minimalno 6 godina, prilikom objave Poslanstva. Jer, nemoguće je da ovako bitne stvari zapazi i prenese dijete tih godina i mlađe.
Također, vezano za tradiciju arapskog naroda, u praksi nije postojalo to da supružnici stupaju u brak u tako ranim godinama.
Sve gore navedeno je minimum od velikog broja dokaza, koji pobijaju netačnu tvrdnju da se Poslanik a.s. oženio hz. Aišom kada je imala 9 godina, ali zbog malog prostora, nemoguće je sve iznijeti.
Svi koji žele da dobiju više informacija o ovoj temi, neka čitaju djela od Šejh Demal El-Bena Islam El-Bahir na engleskom jeziku (Shanavas(Ilaam.net), a također imaju dostupnu stranicu www.ha-mim.net i quranic@yahoo.com.
P.S.
Za sve koji traže odgovore isključivo u Buharijinoj zbirci (Sahih El-Buhari) i zbirkama hadisa, neka imaju na umu da to ne znači da su te zbirke nepogrješive i da su Allahove Objave. Treba da se zna da mnogo ugledne uleme, kao što su: Imam Taberani, Šejh Muhammed El-Gazali, Abas El-Akad i mnogi drugi uglednici, nisu prihvatili neke hadise koje su prenijeli Buharija i Muslim.

Muaz Quranic

dead man talking
http://merhum.blogger.ba
25/01/2010 00:34